Utlysninger

Som hovedregel lyser Sørlandets kompetansefond ut muligheter til å søke støtte to ganger i året. Av utlysningene vil det fremkomme hvilke strategiske innsatsområder utlysningen dekker og hvilke tidsfrister som gjelder.

Utlysninger offentliggjøres på våre nettsider, gjennom utsendelse av informasjon til interessenter som ønsker å stå på våre kontaktlister og via kunngjøringer i regionens aviser.

Registrer din e-postadresse på nedsiden her og få tilsendt informasjon om utlysninger og tidsfrister når disse er fastlagt.