Levekårsprogram

Sørlandets kompetansefond har sammen med Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør og Aust-Agder utviklings og kompetansefond etablert et program med langsiktig mål om at flere barn og unge på Agder skal få bedre muligheter til utvikling, læring og deltakelse i arbeids- og samfunnsliv.

Programmet "Forebygging av ungt utenforskap på Agder" bla lansert i mars 2024, er planlagt for 10 år, og vil prioritere tiltak som prøver ut framtidens arbeidsmetoder. For at prosjekter skal komme i betraktning for finansiering under programmet må tiltakene være etterspurte og gjennomførbare i praksisfeltet, være solid forankret, egnet til videre skalering og dokumenteres gjennom etterprøvbar forskning.

Forebygging av ungt utenforskap på Agder

Viktige datoer i 2024

11. mars: Lansering av programmet/utlysing for 2024

21. mars: Anledning til å delta i åpent informasjonsmøte via teams

22. april: Frist for innsending av prosjektskisser 2024

06. mai: Prioriterte prosjektskisser inviteres til å utarbeide komplette prosjektbeskrivelser/søknader

09. august: Frist for innlevering av endelig prosjektskisse/søknad

13. september: Styrebehandlinger, tildelinger/avslag.

Neste utlysningsrunde kommer i januar 2025