Med kompetanse
skal landsdelen
bygges

Kompetanse øker konkurransekraft, sikrer arbeidsplasser og gir grunnlag for bedre levekår. Derfor ble Sørlandets kompetansefond etablert og derfor har vi i snart 25 år engasjert oss i ulike typer prosjekter - alt fra å sikre oppbyggingen av Universitetet i Agder til etablering av næringsklynger og levekårsprogrammer.  

Et hovedgrep i vår nåværende strategi er å konsentrere innsatsen om et mindre antall større, men samtidig mer langsiktige prosjekter enn hva som har vært tilfelle i fondets tidligere strategiperioder.

På denne siden kan du sette deg nærmere inn i våre nåværende strategiske prioriteringer og laste ned vårt strategidokument i sin helhet.

For mer informasjon om bakgrunnen for strategien oppfordres det til å sette seg inn i dokumentet «SKF samfunnsoppdrag og formålsrealisering»

Tre prioriterte innsatsområder:

Vår strategi har tre prioriterte innsatsområder.

No items found.