For søkere

På denne siden finner du informasjon om hvem som kan søke støtte hos oss, hvilke forventninger vi har til søkere og prosjektsøknader, hva søknader må inneholde og hvordan våre søknadsprosesser fungerer.

Søkere kan både være offentlige og private foretak, offentlige eller private forsknings-/utdanningsinstitusjoner, frivillige organisasjoner eller kommune(r)* med virksomhet i tidligere Vest-Agder. Privatpersoner kan ikke søke.

Søker må ha faglige kvalifikasjoner og ressursmessig kapasitet til å gjennomføre prosjekter det søkes støtte til.

* Stiftelsesloven har bestemmelser som skal sikre stiftelsers uavhengighet og mulighet til formålsrealisering. Dette innebærer i vårt tilfelle at det stilles særlige krav til søknader fra kommunene i tidligere Vest-Agder, som er stiftere av fondet.

Informasjon til søkere

No items found.