Utbetaling
og rapportering

I etterkant av styrevedtak om tildeling av støtte utarbeides det kontrakt. Kontrakten inneholder foruten våre standardvilkår selve styrevedtaket, eventuelle avgrensninger, krav til rapportering og andre betingelser.

Ved å signere kontrakten påtar mottaker seg ansvar for å bringe til veie opplysninger vi trenger for å kunne følge opp prosjektet når det gjelder fremdrift, kostnader og resultatoppnåelse.

En tildeling er først formelt gyldig når kontrakten er signert av begge parter. Vi benytter digitale signaturer og kontrakten må signeres av representant med registrert signaturrett.

På denne siden kan du lese mer om hva som skjer i forlengelsen av at styret har vedtatt å støtte et prosjekt og når kontrakt er inngått.

Utbetaling
og rapportering

No items found.