Sørlandets
kompetansefond

Kompetanse for en bedre landsdel

Strategiske
prioriteringer

Økosystemer for innovasjon

Vi ønsker å bidra til flere nye arbeidsplasser og økonomisk vekst på Agder gjennom å bygge og forsterke økosystemer for innovasjon.

Les mer
Reindustrialisering

Vi vil bidra til regionens reindustrialsering gjennom å støtte opp under kompetanseprosjekter for bærekraftige og fremtidsrettede teknologier.

Les mer
Levekår

Vi vil bidra til å bedre levekårene i landsdelen ved å støtte prosjekter som tester hvordan flere barn og unge skal få bedre muligheter til utvikling, læring og deltakelse i arbeids- og samfunnsliv.

Les mer