Utlysninger høsten 2024

Sørlandets kompetansefond har normalt to utlysninger hvert år. I strategiperioden vi nå er inne i fokuseres det på levekårsprosjekter (gjennom "Levekårsprogrammet") i første halvår og økosystemer for innovasjon og reindustrialisering i andre halvår. Tidsfrister for innlevering av søknader publiseres på våre nettsider og i regionens medier. Registrer din e-postadresse på nedsiden her og få tilsendt informasjon om utlysninger og tidsfrister når disse er fastlagt.