Innlevering av prosjektskisser til levekårsprogrammet våren 2024

Frist for innsending av prosjektskisser er satt til 22. april. Utvalgte prosjektskisser inviteres til å utarbeide endelige søknader innen 09. august. Neste utlysningsrunde i levekårsprogrammet "Ungt utenforskap på Agder" er planlagt i januar 2025.